Projekt Metal Mantis.

Projekt Metal Mantis är nu ”under vidare transport till mottagaren”, dvs. till mig. Snart så…

Men i väntan på skarpt läge kommer här ytterligare en liten hint och vad som komma skall. Lödhantverk.

Vad gör vi här??